BAGI MENGEKALKAN PRINSIP AKAUNTABILITI BLOG INI, SEBARANG PENERBITAN SEMULA BAHAN DARIPADA BLOG INI PERLU MEMBERIKAN KREDIT KEPADA PENULIS ASAL DALAM PENERBITAN BERKENAAN. WALAU BAGAIMANAPUN PENERBITAN SECARA KOMERSIL DALAM BENTUK APA JUA ADALAH TIDAK DIBENARKAN SAMA SEKALI.
Tiada catatan.
Tiada catatan.